TCS International Publication

Government Registered, Regd. No. 2311

नेपाली गीतका भिसिडी


नेपालबाट प्रकाशित हुने कुनै पनि अडियो क्यासेट सिडी, भिडीयो सिडी चक्काहरू उपलब्ध हुनेछ ।
नेपाली चलचित्रका भिडियो सिडी चक्काहरू, लोक गीत, दोहोरी गीतका नयाँ पुराना चक्काहरू प्राप्त
गर्न सक्नुहुनेछ ।

तपाईको रुची र इच्छा अनुरुपका गीत संगीतका सिडी, भिसिडी मगाएर सात समुन्द्रपारि बसेर पनि नेपाली गीत संगीतमा रमाउन सक्नुहुनेछ ।

सिडीका चक्काहरु तपाईकै ठेगानामा पठाइने छौं ।
भिसिडीमा रिलिज भएको दिनमै पठाइदिने छौं । विदेशमा विक्रिको लागि पनि चाहिएमा विशेष सहुलियत दरमा पठाउने व्यवस्था छ ।


नेपाली चलचित्रहरु बजारमा उपलब्ध भएका कुनैपनि पठाउने व्यवस्था छ 

बजारमा निस्केका नयाँ फिल्मको बारेमा जानकारीका लागी मेल गर्नुहोला ।
यहाँ थिच्नुहोस्

 

 नेपाली लोक दोहोरी गीत बजारमा उपलब्ध भएका कुनैपनि पठाउने व्यवस्था छ

 

बजारमा निस्केका नयाँ फिल्मको बारेमा जानकारीका लागी मेल गर्नुहोला ।
यहाँ थिच्नुहोस्

 

 नेपाली आधुनिक तथा पप गीत बजारमा उपलब्ध भएका कुनैपनि पठाउने व्यवस्था छ

 

बजारमा निस्केका नयाँ आधुनिक तथा पप गीतका बारेमा जानकारीका लागी मेल गर्नुहोला ।
यहाँ थिच्नुहोस्

 कुनै पनि जानकारी चाहिएमा फोन गर्नुहोला- मोबाइल नं: 98510-54765,  972155255